29 kwietnia 2017

Sprawozdanie finansowe ASM GROUP SA za 2016