sprawozdanie zarzadu ASM GROUP za 2016 | Sprawozdanie z działalności ASM GROUP SA za 2016