4 grudnia 2018

Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za 3Q 2018 roku