skorygowane_sprawozdanie_z_dzialalnosci_GrupyKapitalowej_ASMROUP_za 2016 | Skorygowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group za rok 2016