22 maja 2017

Skorygowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group za rok 2016