skorygowane_sprawozdanie_ z_dzialalnosci_ASMGROUP_za 2016 | Skorygowane sprawozdanie z działalności ASM Group S.A. za rok 2016