24 maja 2016

Skonsolidowany Raport Roczny ASM GROUP za 2015 rok