29 kwietnia 2017

Skonsolidowany raport roczny ASM GROUP za 2016