1 października 2018

Skonsolidowany raport półroczny za 2018 rok