29 listopada 2019

Skonsolidowany raport kwartalny za 3Q 2019 roku