29 listopada 2018

Skonsolidowany raport kwartalny za 3Q 2018 roku