28 listopada 2017

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku