raport_kwartalny_asm_201512_q4 | Skonsolidowany raport kwartalny za 4Q 2015 roku