15 lutego 2016

Skonsolidowany raport kwartalny za 4Q 2015 roku