16 lutego 2015

Skonsolidowany raport kwartalny za 4Q 2014 roku