13 lutego 2014

Skonsolidowany raport kwartalny za 4Q 2013 roku