16 listopada 2015

Skonsolidowany raport kwartalny za 3Q 2015 roku