14 listopada 2014

Skonsolidowany raport kwartalny za 3Q 2014 roku