6 listopada 2013

Skonsolidowany raport kwartalny za 3Q 2013 roku