12 sierpnia 2015

Skonsolidowany raport kwartalny za 2Q 2015 roku