14 sierpnia 2014

Skonsolidowany raport kwartalny za 2Q 2014 roku