7 sierpnia 2013

Skonsolidowany raport kwartalny za 2Q 2013 roku