14 listopada 2016

Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2016