ASM_SkonsolidowanyRaportRoczny_2020 | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za rok 2020