30 kwietnia 2021

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za rok 2020