29 kwietnia 2017

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ASM GROUP za 2016