ASM_SkonsolidowanyRaportRoczny_2018 | Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za 2018