Sprawozdanie_finansowe_ASMGROUP SA_za_2017 | Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ASM Group SA za 2017