ASM_JednostkowyRaportRoczny_2018 | Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za 2018