raport ESPI skonsolidowany Raport Roczny Grupy ASM GROUP | Raport ESPI skonsolidowany Raport Roczny za 2016