raport ESPI skonsolidowany Raport Roczny Grupy ASM GROUP | Raport ESPI jednostkowy Raport Roczny za 2016