espi-raport-biezacy-8-2014-wykaz-akcjonariuszy-posiadajacych-co-najmniej-5-liczby-zwz-asm-27-06-2014-2 | Raport bieżący ESPI 8/2014