espi-raport-biezacy-6-2016-ogloszenie-o-zwolaniu-nwza-ost | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA ASM GROUP S.A.