raport bieżący espi 3- 2017 wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% | Raport bieżący ESPI 3/2017