espi-raport-biezacy-3-2016-informacja-o-transakcjach-zawartych-przez-osobe-wchodzaca-w-sklad-organu-nadzorczego | Informacja o transakcji zawartej przez osobę wchodzącą w skład organu nadzorczego Emitenta.