7 marca 2016

Informacja o transakcji zawartej przez osobę wchodzącą w skład organu nadzorczego Emitenta.