raport-19-2016-animator-rynku-akcji-emitenta-gpw | Raport bieżący ESPI 19/2016