raport-biezacy-espi-2016-dopuszczenie-i-wprowadzenie | Raport bieżący ESPI 18/2016