espi-raport-biezacy-17-2014-wykaz-akcjonariuszy-posiadajacych-co-najmniej-5-liczby-nwz-asm-15-12-2014 | Raport bieżący ESPI 17/2014