espi-raport-biezacy-15-2016-ogloszenie-o-zwolaniu-wza-4_08_2016 | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASM GROUP S.A.