espi-raport-biezacy-15-2014- | Raport bieżący ESPI 15/2014