espi-raport-biezacy-14-2016-wykaz-akcjonariuszy-posiadajacych-co-najmniej-5-liczby-wz-27.06.2016 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby WZ 27.06.2016