27 czerwca 2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby WZ 27.06.2016