espi-raport-biezacy-13-2014- | Raport bieżący ESPI 13/2014