espi-raport-biezacy-12-2015-wykaz-akcjonariuszy-posiadajacych-co-najmniej-5-liczby-nwz-asm-28-12-2015 | Raport bieżący ESPI 12/2015