espi-raport-biezacy-12-2014 | Raport bieżący ESPI 12/2014