raport-biezacy-8-2016-prokura | Raport bieżący EBI 8/2016