skonsolidowany-raport-kwartalny-asm-group-za-1q-2016-tresc-do-publikacji-w-ebi | Raport bieżący EBI 24/2016