raport-biezacy-17-2016-obnizenie-kapita_u-rejestracja | Raport bieżący EBI 17/2016