ebi16_2015-zawarcie-istotnej-umowy | Raport bieżący EBI 16/2015